Звітність – Ритуальна служба Спеціалізоване комуналье підприємство "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування"
Ритуальна служба
Звітність
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2020р.

ОЗНАЙОМИТИСЯ з примітками

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО звіту фінансово-господарської діяльності Ритуальної служби СКП „Спецкомбінат ПКПО” за 2020 рік.

ОЗНАЙОМИТИСЯ з запискою

Критерії для проведення аналізу показників фінансово-господарської діяльності за 2020 рік

ОЗНАЙОМИТИСЯ з критеріями

Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість.

ОЗНАЙОМИТИСЯ Зі звітністю

Звіт про рух грошових коштів за 2020р.

ОЗНАЙОМИТИСЯ Зі звітністю

Звіт про власний капітал за 2020р.

ОЗНАЙОМИТИСЯ Зі звітністю

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2020 рік

ОЗНАЙОМИТИСЯ Зі звітністю

1 2 3