Звітність – Ритуальна служба Спеціалізоване комуналье підприємство "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування"
Ритуальна служба
Звітність
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2020Р.

ОЗНАЙОМИТИСЯ Зі звітністю

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2020р.

ОЗНАЙОМИТИСЯ з примітками

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО звіту фінансово-господарської діяльності Ритуальної служби СКП „Спецкомбінат ПКПО” за 2020 рік.

ОЗНАЙОМИТИСЯ з запискою

Критерії для проведення аналізу показників фінансово-господарської діяльності за 2020 рік

ОЗНАЙОМИТИСЯ з критеріями

Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість.

ОЗНАЙОМИТИСЯ Зі звітністю

Звіт про рух грошових коштів за 2020р.

ОЗНАЙОМИТИСЯ Зі звітністю

Звіт про власний капітал за 2020р.

ОЗНАЙОМИТИСЯ Зі звітністю

1 2 3